ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия и информация за клиента

I. Общи условия

§1 Основни разпоредби

(1) Долупосочените договорни условия важат за всеки договор (покупка), който Вие като Потребител и H.T. Trade Service GmbH & Co. KG като Доставчик, (наричан по-долу "Доставчик") чрез www.premiumxl.bg сте сключили. При липса на допълнително споразумение между двете страни, се приема че долупосочените условия са валидни и не могат да бъдат прилагани други такива.
(2) Съгласно по-долу опоменатите разпоредби, Потребител е всяко физическо лице, което самостоятелно е правно способен, т.е. може от свое име да придобива права и да поема задължения.
Юридическо лице е всеки орган, който подобно на физическото лице е правно способен, т.е. от свое име може да придобива права и да поема задължения, както и при сключване на правна сделка, самостоятелно може да извършва специализирана или търговска дейност.

§2 Сключване на договора

(1) Предметът на договора представляват продаваните стоки.

(2) Предметът на договора между Купувача и Доставчика ще представляват всички онези артикули, намиращи се на интернет страницата premiumxl.bg, които ще бъдат обозначени. Основните характеристики на продуктите са посочени от нашия уеб магазин.

(3) Договорът се сключва по следния начин:

Изберете продуктите, които искате да поръчате, и кликнете върху бутона "Добави в кошницата". Избраният продукт може да бъде променен, отказан или да му бъде променено количеството до финализирането на поръчката.

Ако искате да финализирате поръчката си, кликнете върху бутона "Плащане". Ако имате потребителски акаунт, влезте с имейл адреса и паролата си. При липса на собствен акаунт, трябва да се регистрирате като нов купувач. Информацията, която тук ще предоставите, ще се третира според законовите разпоредби за обработване и използване на личните данни (Защита на личните данни), няма да бъдат използвани по-късно и няма да попаднат в ръцете на трети лица.

Ако успешно сте влезли в профила си, можете да изберете начина на доставка. На нашия уебсайт има възможност да направите покупка и без регистрация, в този случай ще трябва да изберете опцията "Искам да купя като гост". Моля, проверете адреса, на който ще бъде фактуриран продукта и изберете най-подходящия за Вас начин на плащане (Условия за плащане) и кликнете върху бутона "Напред".

Натискайки върху бутона „Плащане“, вие правите поръчка и се съгласявате да приемете поръчката по правно обвързващ начин, след като договора по покупката бъде сключен.

Налице са следните опции за плащане както за българските, така и за поръчки от чужбина:

- Банков превод
- Плащане чрез наложен платеж (временно недостъпен)
- Плащане с банкова карта (MasterCard, VISA)
- Плащане чрез Paypal акаунт
- Плащане чрез Amazon акаунт
Моля, проверете адреса за доставка и въведете начина на доставка. (Условия за доставка). След това кликнете върху "Напред".

§3 Специални споразумения, свързани с предлаганите начини на плащане

(1) Възможности за плащане от Klarna

В сътрудничество с Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Стокхолм, Швеция, ние предлагаме следните възможности за плащане. Плащането винаги се извършва към Кларна:

Незабавен банков превод: Наличен в Германия. Вашият акаунт ще бъде дебитиран веднага след извършване на поръчката.

Можете да намерите допълнителна информация и условията за използване на Klarna тук. Обща информация за Кларна можете да намерите тук. Klarna ще третира личните ви данни в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните и в съответствие с информацията в Политиката за поверителност на Klarna.

За повече информация относно Klarna, моля кликнете тук. Приложението Klarna можете да намерите тук.

§4 Запазване на правата и право на собственост

(1) Правото на задържане Потребителят може да упражни само ако се отнася до вземания, произтичащи от едно и също договорно отношение. (2) Доставчикът запазва правото си на собственост върху поръчаната стока до нейното пълно заплащане.

(3) Ако сте Дистрибутор, то се прилагат следните допълнения:

а) Доставчикът запазва правото си на собственост върху поръчаните стоки до тяхното пълно заплащане. Преди да бъде извършено прехвърлянето на собствеността върху стоките, не се разрешава тяхното залагане или прехвърляне на трети лица.

б) Можете да препродавате стоките. В този случай обаче, вие като Дистрибутор, се отказвате от вашите искове по всички фактури, които сте получили по време на препродажбата, и ние този отказ го приемаме. Освен това, Вие ще продължите да бъдете оторизиран за възстановяване на тези искове и вземания. Ако обаче към Доставчика не изпълнявате платежоспособните си задължения, ние си запазваме правото сами да събираме дължимите задължения.

в) В ситуация, включваща комбинацията и сливането на стоки, подлежащи на задържане на собственост, ние придобиваме съсобственост върху новосъздадения обект. Тази съсобственост съответства на съотношението, което съществува между стойността на фактурата на стоките, подлежащи на задържане на собственост, и другите обработени изделия към момента на обработката.

г) Доставчикът се задължава да освободи обезпечението, изисквано от Дистрибутора, ако неговата реализуема стойност превиши претенцията на повече от 10%. Наличната защита е избор на Доставчика

§5 Задължителна гаранция

(1) Валидни са наредбите за гаранциите.

(2) Като Потребител вие сте длъжни след получаването на стоката да проверите за нейната цялост, да я огледате за видими и явни дефекти и повреди, придобити по време на транспорта, и възможно най-бързо да уведомите Доставчика или Превозвача. В случай на пропуск, това не оказва влияние върху Вашите права върху гаранцията на продукта.

(3) Ако сте Дистрибутор, важат следните гаранции:

а) Напълно е разбираемо, че е валидно само описанието на продуктите предоставено от Доставчика или Производителя, и в никакъв случай рекламата на други призводители или техните описания.

б) В случай на повреда ние гарантираме ремонт или подмяна. Ако дефектът не бъде отстранен, можете да поискате намаление на цената или да се оттеглите от договора по свое усмотрение. Ремонтът или замяната се счита за неадекватна след втория неуспешен опит, освен ако естеството на грешката или обстоятелствата не са различни. В случай на ремонт ние не сме задължени да поемем допълнителните разходи, които произтичат от прехвърлянето на артикула на място, различно от мястото на доставката, доколкото прехвърлянето не съответства на предназначението на артикула.

в) Задължителната гаранция е валидна за две години от датата на получаване на стоката. Намаляването на крайния срок не се взема предвид при:

- когато става дума за щети, причинени от застрашаване на човешкия живот, тялото или здравето, или за щети, произтичащи от умишлени или небрежни действия от страна на Доставчика.

-когато Доставчикът прикрие умишлено дефекта или поеме условията на гаранцията, отнасящи се до характеристиките на продукта.

- за неща, които са били използвани при построяването на сграда и са причинили нейната повреда.

-за законови рекламации, които имате срещу нас във връзка с гаранционни права.

г) Ако продуктът в рамките на 6 месеца от покупката се повреди или покаже дефект , то трябва да се приеме, че проблемът е съществувал и в момента на получаване на стоката. В този случай можете да упражните правото си на безплатен ремонт или замяна на продукта или да поискате отстъпка или възстановяване на покупателната цена. Ако артикулът покаже дефект след 6 месец от датата на покупката, то в този случай трябва да докажете, че проблемът е съществувал при получаването на продукта, а не се е появил след това.

§6 Избор на закон, място на изпълнение, място на компетентен орган.

(1) Прилага се германското право. За потребителите това право на избор се прилага само доколкото не изключва защитата, предоставена от задължителните разпоредби на законодателството на държавата по обичайно местопребиваване на потребителя.

(2) Всички услуги, предоставяни от съществуващите ни бизнес отношения и юрисдикция, се базират на нашето място на дейност, ако не сте Потребител, а Търговец, Юридическо лице или Обществен фонд.

(3) Разпоредбите на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки не са приложими.

II. Информация за клиенти

1. Идентификация на Доставчика

Н. Т. Trade Service GmbH & Co. KG
Eversburger Str. 32
49090 Osnabrück
Германия
Телефон: 004954197765701
Електронна поща: [email protected]
Номер на банковата сметка: DE61265501051551827015 (Sparkasse Osnabrück)

Алтернативно разрешаване на спорове:

Европейската Комисия предлага възможност за разрешаване на потребителски спорове с процедура „Алтернативно решаване на спорове“ на територията на Европейски съюз. При възникване на спор относно покупка направена онлайн, може да използвате уебсайта http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Нашата компания не приема този тип разрешаване на спорове.

2. Информация относно сключването на договора

Информация относно сключването на договора и техническите стъпки, свързани с евентуалните му корекции, са посочени в Общите условия на договора (Част I) под "Сключване на договора".

3. Език на Договора и съхранение на текста на договора

3.1. Договорът е на български език.

3.2. Не пазим пълният текст на договора. Преди да финализирате поръчката си, информацията по договора може да бъде запазена или отпечатана по електронен път с функцията за печат, намираща се на браузъра. След като получим поръчката, данните, информацията и общите условия на договора ще бъдат изпратени по електронен път.

4. Важни характеристики на продукта или услугата

Основните характеристики на продукта и / или услугата могат да бъдат намерени в описанието на самото предложение. Доколкото се нуждаете от по-подробна информация, моля, свържете се с оператора на посочения телефонен номер.

5. Цени и начини на плащане

5.1. Цените, посочени в офертите, включват в себе си и цената на доставката. Посочената цена включва всички ценови компоненти и приложими данъци.

5.2. В цената не са включени други евентуални допълнителните разходи за доставка.

5.3. Ако изпращаме стоки извън Европейския съюз, може да има други разходи, като например митнически такси или такси за банков превод или обменни курсове. Трябва да поемете разходите и в случаите, когато стоката е транспортирана до страна членка на Европейския съюз, но заплащането е извършено извън него.

5.4. Трябва да поемете разходите за банков превод и в случаите, в които пратката е до държава-членка на ЕС, но плащането е извършено извън Европейския съюз.

5.5. Наличните начини на плащане са посочени на нашия уебсайт.

5.6. Освен ако методите за плащане не изискват друго, заявките за плащане по договора се заплащат незабавно.

6. Доставка на стоките

6.1. Условията и срокът на доставка, както и ограниченията за транспортиране на стоките (ако има такива), са посочени на сайта или към съответното предложение.

6.2. Ако Вие сте потребител, според действащите наредби, евентуалните загуби или опастност от унищожаване, се прехвърля върху Вас само след получаване на стоката , независимо дали тя е застрахована или не. Това не важи в случаите, когато Вие сами възложите транспортирането на стоката на независима спедиторска фирма или на друго лице. Ако Вие сте дистрибутор, то тогава транспортът и спедицията са ваш собствен риск и ние не можем да поемем отговорност.

7. Задължителна гаранция

Отговорността за дефекти и щети е описано в част "Гаранция" в Общите условия (Част I).

Тези Общи условия и информация за клиентите са създадени от правния отдел към Търговския Съюз, които непрекъснато актуализират условията според действащия закон. Händlerbund Management AG гарантира правната достоверност на текста и поема отговорност за предупреждения в него. Научете повече на адрес https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service

Последно актуализиране 27.10.2020

Treten Sie der Premiumxl Community bei: